انجمن خیریه شوابن از سال 1972 به اینسو یک تشکیلات خیریه اجتماعی را به عهده گرفته است.

همراه با مقامات دولتی, محلی و دیگر سازمان های بزرگ اجتماعی، برای کسانیکه کمک ضرورت دارند در اختیار ایشان قرار داریم.

به اعنوان یک انجمن مستقل و غیر مذهبی، که ریشه دیموکراتیک اجتماعی را دارا می باشد هرگز انکار نمی نماییم اما سیاست های اجتماعی دولت بالای ما تأثیرات خود را دارد.

قرار دارد.Stadtbergen, Augsburgدفتر ما در

ما دارندۀ 24 خانه های سالمندان, 37 کودکستان, 2 درمانگاه های تخصصی برای معتادین, یک مرکز معلولین در نویبورک – دونؤ, بک مقصد تعطیلات برای خانواده ها در آلگأ, مسکن برای زندهگی و همکاری برای بیماران روانی, درمانگاه های سرپایی, خدمات برای اشخاص بستری و دارنده خدمات مشاوره هستیم. دارند پاسگو هستیم.(HIV) از این جهت دفتر ما به آن عده کسانیکه به مرض ایدس مبتلا هستند و یا سوال در بارۀ ایس یا

امکانات و خدمات را ما ارایه می کنیم که شامل کار و آموزش شغل برای 3000 کارگران طبقه ذکور و اناث می باشد.

, در حدود 10,000 کارگران مربوط به این انجمن خیریه در منطقه شوابن (AWO) در حدود 100 مرکز فعال از انجمن خیریه بایرن ایفای وظیفه می نمایند. 3000 از این اعضا به طور فعال برای هموطنان خود مشغول: در مراقبت از کودکان, در باشگاه های بازنشسته گان, در نهاد های اجتماعی ما و یا به عنوان نمینده از انجمن ما در کار, نهاد های عمومی تجربه غنی را دارا می باشد.

شوابن(AWO) اتحادیه ما شکل دیموکراسی را به خود دارد. مسؤلیت این را یک سازمان داوطلبانه به عهده دارد. انجمن خیریه که خود را به عنوان علاقمند(AWO) به چهار شاخچه دیگر در بایرن ارتباط نزدیک با انجمن خیریه ملی دارد. انجمن خیریه اجتماعی و سیاسی واقعأ مقدم میبیند.

اگر می خواهید که در مورد ما آگاهی بیشتر داشته باشید پس با ما به تماس شوید.

AWO-Bezirksverband Schwaben e.V.
Sonnenstraße 10
86391 Stadtbergen

Telefon: 0821-43001-0
Fax: 0821/43001-10
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!